มอบ “ชุดธารน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19” แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ อ.เกาะคา

 

วันที่ 8 มีนาคม 2565
เวลา 13.00 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวพราวนภา วงค์อ้าย นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา บรรจุ “ชุดธารน้ำใจ ต้านภัยโควิด – 19” เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผล กระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมด้วย นายชูชาติ คำมา นายอำเภอเกาะคา/ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา บุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา อาสาสภากาชาดไทย และผู้นำท้องที่ / ท้องถิ่น โดยอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้บันทึกข้อมูลขอความช่วยเหลือในแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รวบรวมคำขอ ส่งให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้อนุมัติ 259 ชุด ณ พื้นที่อำเภอเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง.


ในการนี้ นายชูชาติ คำมา นายอำเภอเกาะคา/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเกาะคาเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา และกิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา นำ “ชุดธารน้ำใจ ต้านภัยโควิด 19” ไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่
******************************************
ชุดธารน้ำใจต้านภัยโควิด – 19 ประกอบด้วย
1.ข้าวสารขาว 5 กก. จำนวน 1 ถุง
2.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 30 ซอง
3.ปลากระป๋อง 10 กระป๋อง
4.ปลาราดพริก 2 กระป๋อง
5.ไข่พะโล้ใส่ไก่ 2 กระป๋อง
6.น้ำพริกปลาทูน่า 2 กระป๋อง
7.ถุงขยะดำเล็ก 12*20 นิ้ว 6 ใบ
8.ถุงขยะดำใหญ่ 22*30 นิ้ว 6 ใบ
9.สบู่ 1 ก้อน
10.แชมพู 1 ขวด
11.ผงซักฟอก 1 ถุง