เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับบริษัทบ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบ – ส่งมอบรถเข็น ไม้เท้า เตียงผู้ป่วย ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

 

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.
นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธาน
รับมอบ – ส่งมอบรถเข็น ไม้เท้า เตียงผู้ป่วย พร้อมด้วยนางสิญาภรณ์
บุรินทราพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กรรมการ /สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จากคุณไชยันต์ ลิหมัด กรรมการบริหาร บริษัทบ้านหมอ ประเทศไทย (จำกัด) ซึ่งได้ดำเนินการโครงการ B-MED Care โดยคัดเลือกพื้นที่ในจังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้.

1.รับมอบรถเข็ญผู้ป่วย 2 คัน ให้เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
2.รับมอบไม้เท้า 30 อัน
3.มอบเตียงผู้ป่วย ให้นายผัด มีกำไร ราษฎรหมู่ 5 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
4.มอบเตียงผู้ป่วย ให้นางสาวสุดา มูลศรี ราษฎรหมู่ 6 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
5.มอบเตียงผู้ป่วย ให้นางคำ ใจกล้า ราษฎรหมู่ 6 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
6.มอบไม้เท้า 25 อัน ให้ราษฎรอำเภอแจ้ห่ม
โดยนายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม / นายกกิ่งกาชาดอำเภอแจ้ห่ม กิ่งกาชาดอำเภอแจ้ห่ม นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกผู้ป่วย
ที่มีฐานะยากไร้ ด้อยโอกาส และร่วมส่งมอบ ให้ราษฎรในพื้นที่ ณ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และบ้านผู้ป่วย อำเภอเมืองลำปาง และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง.