เหล่ากาชาดลำปางบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือราษฎรประสบอัคคีภัยอำเภอแม่ทะ

 

วันที่ 10 มีนาคม 2565
เวลา 10.00 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ /ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทะ กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทะ ลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย.

ครอบครัวนางนงลักษณ์ อรวัฒกูล บ้านเลขที่ 196/2 หมู่ที่ 7 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค , ผ้าห่มกันหนาว , รองเท้า และเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 8,000 บาท โดย..ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมด้วย มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ ณ พื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง.