เหล่ากาชาดลำปางออกหน่วยบริการประชาชนรับบริจาดโลหิต ดวงตา และอวัยวะ อำเภอแม่เมาะ

 

วันที่ 10 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธนวรรณ ตุ้ยกาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะ คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะ ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ และโรงพยาบาลลำปาง.


รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางได้โลหิตจำนวน 70 ราย คิดเป็น28,000 ซีซี
ผู้บริจาคดวงตา 2 ราย
ผู้บริจาคอวัยวะ 2 รายจึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจรับบริจาดิดต่อที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอโรงพยาบาลทุกแห่ง.