เหล่ากาชาดลำปาง จัดทีมบูรณาการฉีดวัคซีน Pfizer (สูตรฝาสีส้ม) เข็มที่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เด็กนักเรียนในระบบสถานศึกษา

 

วันที่ 10 มีนาคม 2565เวลา 12.00 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เข้าร่วมภารกิจการบริการฉีดวัคซีน Pfizer (สูตรฝาสีส้ม).

เข็มที่ 1 สำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 จากโรงเรียนจำนวน 29 โรงเรียน
ในจังหวัดลำปาง จำนวนนักเรียน 1,335 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเด็กที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เด็กนักเรียนในระบบสถานศึกษา และเด็กที่เรียนในระบบ Homeschool ณ ห้องประชุมอาคารสุวรรณสมโภช อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง.