เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย 4 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

 

วันที่ 10 มีนาคม 2565เวลา 10.00 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ /ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทะ กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทะ ลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย.

รายที่ 1 .รายที่ครอบครัวนางนงลักษณ์ อรวัฒกูล บ้านเลขที่ 196/2 หมู่ที่ 7 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง รายที่ 2 .ว่าที่ ร.ต.หญิง บุศกร บัวนพ บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 10 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง รายที่ 3 นายเกษม ตั้งตรง บ้านเลขที่ 89 ม.3 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง รายที่ 4 นายอุดม ชุ่มแก้ว บ้านเลขที่ 179 หมู่ที่ 1 อ.เกาะคา จ.ลำปางโดยช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค , ผ้าห่มกันหนาว , รองเท้า และเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวนครอบครัว รายละ 8,000 บาท รวม 4 ครอบครัว เป็นเงิน 32,000 บาทโดย..ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะและอำเภอเมืองลำปาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมด้วย มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ด้วย.