หน่วยงาน One Home พม.ลำปางประชุมขับเคลื่อนงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกมิติประจำเดือนมีนาคม

 

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.ณ.ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกมิติประจำเดือนมีนาคม โดย นาง สาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับดำเนินการประชุมพร้อมร่วมวางแผนขับเคลื่อน ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวนหน่วยงานเข้าร่วม 8 หน่วยงาน โ

โดยมิติการประชุมสรุปผลการประชุม ดังนี้ 1.การขับเคลื่อนงานโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดลำปาง 2.การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำปี 2565 3.การกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวงพม. ตลอดจนปัญหาอุปสรรคตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2565