ครบรอบ 2 ปี การปิดจุดผ่านแดนถาวร สะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่

 

วันที่ 23 มี.ค. 65 ครบรอบ 2 ปี การปิดจุดผ่านแดนถาวรแม่สาย สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 ซึ่งบรรยากาศ การค้าขายบริเวณตลาดดอยเวา ตลาดสายลมจอย และการท่องเที่ยวบริเวณ หน้าด่านชายแดน ไทย-เมียนมา ยังดูเงียบเหงา.

ซึ่งเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค.เป็นประธาน ได้มีการหารือกันว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ดีขึ้น จะมีการพิจารณาให้เปิดด่านทางบก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเมียนมา ลาว กัมพูชา มาเลเซีย โดยจะให้เดือน พ.ค. เป็นหมุดหมายในการให้ทุกจังหวัดได้เตรียมความพร้อมไว้.

ในส่วนของจังหวัดเชียงรายก็ได้มีการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านการปรับปรุงสถานที่ ตัวอาคารบริเวณด่านพรมแดนถาวรแม่สาย สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1
และการรื้อถอน สิ่งกีดขวางบริเวณถนนหน้าด่านพรมแดน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม.

ทั้งยังมีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนในการวางมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ หากมีคำสั่งจาก ศบค. ให้มีการเปิดด่านทางบก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในช่วงเดือน พ.ค. นี้.