เหล่ากาชาดลำปางออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ว่าการอำเภอเมืองปาน

 

ณ.ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน เวลา 09.00นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
มอบหมายให้ คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ นายอำเภอเมืองปาน/ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน นางปริยานุช รักษ์ไพรสาณฑ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน และโรงพยาบาลลำปาง.

รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางได้รับบริจาคโลหิตจำนวน 54 ราย คิดเป็น 21,600 ซีซีผู้บริจาคดวงตา 2 รายผู้บริจาคอวัยวะ 2 ราย จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจจองนัดคิวล่วงหน้าในการต้องการบริจาดโลหิตและอวัยวะและดวงตาติดต่อเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดที่ว่าการอำเภอได้ทุกอำอำเภอในเวลาราชการมาร่วมเป็นสะพานบุญกับเหล่ากาชาดร่วมกันในครั้งนี้.