พายุลูกเห็บถล่มหนักอำเภอปาย ผลอิทธิของพายุฤดูร้อนและลูกเห็บบริเวณพื้นที่บ้านหัวแม่เมือง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

วันนี้ 17 เมษายน 2565 นายสุวิน เปียผะ ผู้ใหญ่บ้านหัวแม่เมือง หมู่ 7 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่า ในช่วงเวลา 15.30 นได้เกิดพายุฤดูร้อนและลูกเห็บตกอย่างหนักเป็นบริเวณกว้างโดยเกิดพายุลุกเห็บตกอย่างหนักในพื้นที่บ้านหัวเมืองหัวเมือง หมู่ 7 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย และอีกหลายพื้นที่

ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านหัวแม่เมือง ระบุว่าเมื่อช่วงบ่ายจนถึงเย็นของวันนี้ พายุฤดูร้อนและพายุลูกเห็บ ทำให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหาย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นแล้ว พบว่ามีทั้งบ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย สำหรับพื้นที่เกิดพายุลูกเห็บทำให้เกิดเป็นพื้นที่สีขาวโพลนคล้ายหิมะเหมือนในต่างประเทศ

ขณะเดียวกันก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมมาจากอีกหลายหมู่บ้าน ของอำเภอปาย ทำให้นายอำเภอปายสั่งการให้ทุกหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ เร่งสำรวจและรายงานด่วน นอกจากนี้ยังแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปแล้ว

วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ จ.แม่ฮ่องสอน