เลียงผาโชคดีเจ้าหน้าที่ช่วยรอดจากการโดนล่า

 

เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต้องให้การช่วยเหลือลูกเลียงผาหลงฝูงเตลิดเข้ามาเขตชุมชน พบบาดเจ็บและต้องให้การดูแลก่อนส่งกลับคืนป่าธรรมชาติ

จากกรณีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา นายนิกร แก้วโมรา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ลุ่มน้ำปาย ว่ามีราษฎรพบเห็นลูกเลียงผาผลัดหลงจากฝูง

จึงประสานงานให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายตรวจสอบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที จากการตรวจสอบพบชาวบ้านเก็บลูกกวางผา เพศผู้ จำนวน 1 ตัว อายุประมาณ 2 อาทิตย์ มีอาการบาดเจ็บ โดยพบบริเวณในพื้นที่ทำการเกษตรชาวบ้านติดแนวป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายพื้นที่บ้านไร่ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน คาดว่าเป็นการผลัดหลงจากแม่กวางผา หรือหนีจากพื้นที่ป่าบนยอดดอยที่โดนไฟป่าเผา ยังถือว่าลูกเลียงผาตัวนี้โชคดีมากที่รอดจากเงื้อมมือของพรานป่าหรือสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเข้าทำร้ายจนเสียชีวิตเหมือนกับหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา

นายนิกร แก้วโมรา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย เผยว่า การพบลูกกวางผาครั้งนี้ สามารถเป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของธรรมชาติในพื้นที่ ยังเป็นผืนป่าที่มีแหล่งที่อยู่ของพันธุ์สัตว์หายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ที่ต้องเผชิญกับภัยจากทั้งธรรมชาติและภัยจากฝีมือของมนุษย์ที่ไล่ล่ามาเป็นอาหารหรือไฟป่าที่เป็นตัวการทำลายทั้งธรรมชาติและสัตว์ป่าอยู่ตลอดเวลา และจากนี้จะได้ส่งมอบลูกกวางผา แก่ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง เพื่อตรวจสุขภาพของลูกเลียงผา ให้แข็งแรง แล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

สำหรับเลียงผาหรือชื่อไทยกวางผา ชื่อสามัญ : Burmese Goral ชื่อวิทยาศาสตร์ Naemorhedus evansi สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (VU) และเป็นสัตว์ป่าสงวน ลำดับที่ 2 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562


วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ จ.แม่ฮ่องสอน / รายงาน