ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งการติดตามและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทุกภัย จากฝนตกหนักที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอสบเมย โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เร่งติดตาม และให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง แก่ราษฎรพื้นที่อำเภอสบเมย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม จากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน ๕ ตำบล ๔o หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน ๘,๑๘๑ ครัวเรือน ๒๐,๓๘๖ คน ทางหลวง ทางหลวงชนบท ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๓๔ จุด ในพื้นที่ 5 ตำบล โดยสถานการณ์ล่าสุดพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับการช่วยเหลือแล้ว ดังนี้
ตำบลแม่สามแลบ ขณะนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จำนวน ๕ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่๑ บ้านแม่สามแลบ, หมู่ที่ ๓ บ้านสิวาเดอ, หมู่ที่ ๖ บ้านปู่ทา, หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยกระต่าย และหมู่ที่ ๑0 บ้านห้วยแห้ง  ขณะที่ยังมีถนนในหมู่บ้านอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ตอละ มีดินสไลด์ปิดทับเส้นทางระหว่างหมู่บ้านบ้านแม่ตอละ ถึงหย่อมบ้านห้วยมะโอ อบต.แม่สามแลบ นำเครื่องจักรกล เข้าเปิดเส้นทาง ขณะนี้รถจักรยานยนต์สามารถผ่านได้แล้ว / หมู่ที่ ๔ บ้านสบเมย มีดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง ถนนในหมู่บ้านสบเมย – หย่อมบ้านโก๊ะงอคี ๑ จุด – หย่อมบ้านพะละอึ ๑ จุด – บ้านบุญเลอ ๑ จุด โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๖ และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง นำเครื่องจักรกล เข้าเปิดเส้นทาง ขณะนี้รถจักรยานยนต์สามารถผ่านได้แล้ว ทุกจุด  / หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเลอ มีดินสไลด์ ปิดทับเส้นทาง ถนนในหมู่บ้านบุญเลอ – หย่อมบ้านโตแฮ ๑ จุด หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๖ และ อบต.แม่สามแลบ นำเครื่องจักรกล เข้าเปิดเส้นทาง ขณะนี้รถจักรยานยนต์สามารถผ่านได้แล้ว  และหมู่ที่ ๗ บ้านแม่ลามาน้อย (บ้านเครอะบอหลวง) มีดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง (ถนนระหว่างบ้านแม่ลามาน้อย ถึงบ้านซื่อมือ) เส้นทางหลักสามารถสัญจรได้ อบจ.แม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกลเข้าเปิดเส้นทาง ขณะนี้รถจักรยานยนต์สามารถผ่านได้แล้ว / หมู่ที่ ๙ บ้านกอมูเดอ น้ำป่าไหลหลากทำให้สะพานขาด หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๖ นำเครื่องจักรกล เข้าเปิดเส้นทาง โดยสะพานเกิดการทรุดตัวรถไม่สามารถสัญจรได้ เบื้องต้นได้มีการสร้างสะพานไม้ชั่วคราว รถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๖ อบต.แม่สามแลบ เร่งรัดดำเนินการนำสิ่งกีดขวางทางน้ำ และทำการถมคอสะพาน
พื้นที่ตำบลสบเมย เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่๑ บ้านเลโค๊ะ , หมู่ที่๒ บ้านแม่คะตวน , หมู่ที่๓ บ้านขุนแม่คะตวน , หมู่ที่๔ บ้านห้วยกองมูล , หมู่ที่๕ บ้านแม่ทะลุ , หมู่ที่๗ แม่ลามาหลวง , หมู่ที่๘ บ้านทียาเพอ , หมู่ที่๙ บ้านน้ำออกฮู , หมู่ที่๑0 บ้านห้วยทีชะ , หมู่ที่๑๑ บ้านทียือลือ , หมู่ที่๑๒ บ้านกลอโค๊ะ โดยยังมีถนนในหมู่บ้านอยู่ระหว่างดำเนินการ ที่หมู่ที่ ๖ บ้านชื่อมื่อ ซึ่งมีดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง เส้นทางหลักสามารถสัญจรได้ อบจ.แม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล เข้าเปิดเส้นทาง
พื้นที่ตำบลแม่คะตวน ได้รับผลกระทบ จำนวน ๓ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่๔ บ้านแม่ออกใต้ , หมู่ที่๖ แม่ออกกลาง , หมู่ที่๘ บ้านอุมดาเหนือ โดยปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
พื้นที่ตำบลแม่สวด ได้รับผลกระทบ จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่สวด , หมู่ที่๒ บ้านห้วยม่วง , หมู่ที่๓ บ้านแม่เลาะ , หมู่ที่๔ บ้านแม่หลุยหลวง , หมู่ที่๕ บ้านอุมโล๊ะเหนือ , หมู่ที่๖ บ้านแม่แฮด , หมู่ที่๗ บ้านแม่หาด , หมู่ที่๘ บ้านแม่สวดใหม่ , หมู่ที่๙ บ้านนาดอย , หมู่ที่๑0 บ้านสบโขง , หมู่ที่๑๑ บ้านแม่แพใหญ่ , หมู่ที่ ๑๒ บ้านอุมโล๊ะเหนือ (กอบิคี) โดยปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
พื้นที่ตำบลกองก๋อย ได้รับผลกระทบ จำนวน ๓ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่๔ บ้านห้วยเกี๋ยง , หมู่ที่๖ บ้านห้วยวอก , หมู่ที่๙ บ้านกองต้อก โดยปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ขณะนี้ยังมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมแจ้งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้
อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย และเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนให้ทันสถานการณ์ เนื่องจากระยะนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสที่จะเกิดเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม
  
วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน – รายงาน