คนแพร่ไม่ทิ้งกัน !!! วอนช่วยนักเรียนร.ร.บ้านไร่หลวง สพป.แพร่ เขต 2 ติดโควิด 29 ราย

 

ตามที่สื่อโชเชียลได้วิงวอนขอความช่วยเหลือนักเรียนร.ร.บ้านไร่หลวง อ.วังชิ้น จ.แพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ว่ามีผลการตรวจ ATK Positive (ผลบวก) ซึ่งคาดว่าจะติดโควิด 19 รวม 29 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 65 ) แยกเป็น นักเรียนชั้น ป.1 จำนวน 9คน ป.2 จำนวน 2 คนป.3 จำนวน 1คนป.4 จำนวน 2คน ป.5 จำนวน 5คน ป.6 จำนวน 2 คน มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 คน มัธยมศึกษาปีที่2 จำนวน 1คนนั้น.

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ ประธานกรรมการสถานศึกษาร.ร.บ้านไร่หลวง เจริญพรว่า ตามที่มีข่าวปรากฏนั้น ได้สอบถามไปทางร.ร. ทราบว่า นักเรียนมีผลการตรวจ ATK Positive (ผลบวก)จำนวน 29 คน ไม่รวมผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งกำลังขอใช้ร.ร.เป็นศูนย์กักตัว จึงขอเมตตาผู้มีจิตศรัทธาบริจาคของใช้ที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง เช่น ไข่ น้ำมันพืช น้ำดื่ม เจล น้ำปลา นมกล่อง ขนมขบเคี้ยว กระดาษทิชชู แมส และอื่นๆที่ร.ร.หรือจะบริจาคเป็นปัจจัยที่ ธนาคารออมสิน สาขาสูงเม่น ชื่อโรงเรียนบ้านไร่หลวง เลขที่บัญชี 020-359-739-156 หรือสแกนคิวอาร์โค๊ต ส่วนในช่วงบ่าย อาตมาจะได้เข้าไปมอบสิ่งของที่จำเป็นให้ และพร้อมนี้ทางร.ร.ได้ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรายงานไปยังสพป.แพร่ เขต 2 เรียบร้อยแล้ว.

cr.ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่.