พะเยา ท้าวเวสสุวรรณ เขียว-แดง คู่ใหญ่สุด ประทานพรโชคลาภหนึ่งเดียวในจังหวัด

วันที่ 9 ก.พ 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณหน้าวัดแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา ได้สร้างรูปท้าวเวสสุวรรณ เขียว-แดง คู่ อยู่เฝ้าสองข้างประตูหน้าวัดแม่นาเรือที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยาโดยมีขนาดความสูง 6 เมตรกว้าง 2 เมตร องค์สีแดงชื่อท้าวเบิกทรัพย์ องค์สีเขียวชื่อท้าวสมหวัง ผู้ที่มีศรัทธาจะมากราบไหว้จะขอพรท้าวเบิกทรัพย์ในเรื่องทรัพย์สิน เงินทอง การค้าขายเจริญรุ่งเรือง การงานเจริญก้าวหน้า ส่วนท้าวสมหวัง จะขอให้สมหวังในทุกๆ สิ่งที่ต้องการ สำหรับท้าวเวสสุวรรณองค์ดังกล่าว หล่อด้วยปูน ในท่าปางยืนถือคฑาวุทธัง (กระบองวิเศษ เป็นอาวุธ)สวมแหวนแก้วมณีทั้ง2องค์และมีเพียงหนึ่งเดียวที่ใหญ่สุดในจังหวัด.

พระครูปัญญา รัตนพิลาศ ( ตุ๊หลี) เจ้าอาวาสวัดแม่นาเรือ กล่าวว่าก่อนจะมาสร้างท้าวเวสสุวรรณคู่ไว้หน้าประตู ของวัดแม่นาเรือ ได้เห็นแบบอย่างมาจากหนังสือและถือว่าเป็นเจ้าพญาผีที่คุ้มครองวัดและชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขจึงสร้างไว้หน้าประตูทางเข้าวัดโดยสร้าง 2 องค์ องค์หนึ่งลงด้วยสีเขียวตั้งไว้ทางทิศใต้อีกองค์ลงด้วยสีแดงตั้งไว้ทางทิศเหนือ มีขนาดสูง 6 เมตรกว้าง 2 เมตร หล่อด้วยปูนปั้นในท่าปางยืนถือคฑาวุทธัง (กระบองวิเศษ เป็นอาวุธ)สวมแหวนแก้วมณีทั้ง2องค์สำหรับการสร้างท้าวเวสสุวรรณมาติดตั้งไว้หน้าประตูของวัดเพื่อเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของตำบลแม่นาเรือและเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองวัดและชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นวัดเดียวของจังหวัดพะเยา ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน.