กระบี่-กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารที่ 15 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2565 ช่วยเหลือชาวบ้านช่วงภัยแล้ง บูรณการร่วมองค์กรหน่วยงาน เทศบาล อบต ในพื้นที่ อ.คลองท่อม

 

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 15:00 น ณ สนามหน้าศาลาโอฬาร กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 อ. คลองท่อม จ.กระบี่ พิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2565 โดยมี นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อมเป็นประธานในพิธี ร่วมกับ กลุ่มบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัด(มหาชน) กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำและบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองท่อม การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอคลองท่อม โดยมี ร.อ.ณัฐพล รื่นรส นายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล เป็นตัวแทน ผบ กองพันฯ และร.ท.กู้เกียรติ พัทธมนกานต์ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำในท้องถิ่น เทศบาล อบต ในพื้นที่ อ.คลองท่อม.

ด้วยปัจจุบันเข้าสู่ห้วงฤดูร้อนและพบว่าได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศรวมทั้งพื้นที่ภาคใต้ก็เริ่มมีพื้นที่ได้รับการกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งหน่วยงานทหารที่รับผิดชอบในพื้นที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในขั้นต้นแล้วทางกองทัพบกโดยมีผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณาอนุมัติโครงการ “ราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2565 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนพร้อมกำหนดให้หน่วยทหารในสังกัดกองทัพบก จัดพิธีเปิดโครงการและปล่อยขบวนยานพาหนะช่วยภัยแล้งพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 10 มีนาคม 2565 นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และแหล่งน้ำดิบ ด้วยการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน.

สำหรับโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี 2565 ถือเป็นโครงการสำคัญยิ่งโครงการหนึ่งที่ทางกองทัพบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ โดยร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้หน่วยทหารทุกหน่วย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง ที่ได้รับผลกระทบอย่างทันเวลาตลอดจนมีการประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย และทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่าทหารและเจ้าหน้าที่ของทุกภาคส่วนพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอและพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส.

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน