“ศาสตร์ของพระราชา”  นายกตวงรัตน์นำคณะหาความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  หวังประยุกต์ใช้กับจังหวัดลำปางอย่างเหมาะสม

 

วันที่​ 20 กรกฎาคม 2565 น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง​พร้อมด้วยสมาชิกสภา​ฯ​ เขต​ อ.เมืองลำปาง​ นำคณะศึกษาดูงานโครงการตามรอยพระยุคลบาท ” ศาสตร์ของพระราชา” ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 1​ ศึกษา​ดูงาน​ ณ​ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา​
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการพัฒนาสภาพพื้นที่ที่แห้งแล้ง และขาดความอุดมสมบูรณ์ จนไม่สามารถทำการเพาะปลูกพืชได้ จนปัจจุบันสภาพพื้นที่​ รวมทั้งป่าไม้ และแหล่งน้ำ กลับมีสภาพอุดมสมบูรณ์สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนดิน และสามารถใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี​ และเป็นแหล่งรวบรวมการศึกษา ทดลอง วิจัย และการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ดินทรายเพื่อเกษตรกรรม
เปิดให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ เสมือนเป็น ”พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรกรรม และการพัฒนาอาชีพ เพื่อเป็นต้นแบบ และแนวทางให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของ​ตนเอง
โดยรับชมวิดีทัศน์บรรยายสรุป​ และเยี่ยมชมงาน “การเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ “ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน​ การจักสานจากเส้นใยพืช​ การทอผ้า และงานด้านการประมง​ โดยคณะ​ศึกษา​ดูงาน​ได้​สอบถามข้อมูล​ด้วย​ความ​สนใจ​ซึ่งสามารถ​นำสิ่งที่ได้เรียนรู้​ในครั้งนี้​ไป​ปรับใช้กับพื้นที่ของตนได้​อย่าง​เหมาะสม​ เพื่อต่อยอด​ สร้างงาน​ สร้าง​รายได้​ สามารถ​ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนให้เป็นชุมชนที่มีเข้มแข็งและมีความสุขในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.