พะเยา (ใช้โดรน)สุดอลังการ!ชาวบ้านพายเรือแห่ข้าวทิพย์ ทางน้ำกว๊านพะเยา ถวายพระเจ้าตนหลวง หนึ่งเดียวของประเทศ

 

วันที่ 4 ก.พ 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนชาวพะเยาต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีพายเรือแห่ข้าวทิพย์ ถวายพระเจ้าตนหลวง คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด ในน้ำกว๊านพะเยา จากท่าเรือ ถึง ถึงวัดศรีโคมคำ ด้วยระยะทาง 1 กิโลเมตร หนึ่งเดียวของจังหวัดและหนึ่งเดียวในโลก เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ล้านนาของชาวพะเยาที่สืบทอดกันมาจึงนำประเพณีตานข้าวใหม่ของท้องถิ่นล้านนามาเชื่อมโยง กับจังหวัดพะเยา คือ กว๊านพะเยา และพระเจ้าตนหลวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระคู่บ้านคู่เมือง ที่เคารพบูชาของชาวล้านนาและ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา.

การจัดขบวนเรือแห่ข้าวทิพย์ครั้งนี้ มีเรือขบวนแห่กว่า15 ลำ แห่ข้าวทิพย์มาจากท่าเรือวัดติโลกอารามถึงวัดพระเจ้าตนหลวงอย่างอลังการงดงามในขบวนเรือจะมีเครื่องถวายเช่นหมากสุ่ม พลูสุ่ม ต้นผึ้ง ต้นเทียน ขันขอศีล ข้าวทิพย์ ข้าวหลาม น้ำอ้อย ข้าวต้ม และข้าวหม้อ ที่ตกแต่งอย่างสวยงามโดยขบวนเรื่อจะเริ่มจากท่าเรือวัดติโลกอาราม ไปตามร่องน้ำแม่อิงในกว๊านพะเยา มุ่งหน้าไปขึ้นท่าน้ำวัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ก่อนจะเป็นการตั้งขบวนแห่ข้าวทิพย์ทางบก และเคลื่อนขบวนสู่พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ(พระอารามหลวง )และร่วมพิธีถวาย “ข้าวทิพย์” และเครื่องสักการะแด่พระเจ้าตนหลวง ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้.