พะเยา แห่!ปีนขึ้นเขา 400 ขั้นขอโชคลาภเจ้าหงส์หินโพธิสัตว์

 

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ต่างเดินทางพากันเข้ากราบไหว้สักการะบูชา อนุสาวรีย์เจ้าหงส์หินโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นเจ้าครองเมืองลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยามาตั้งแต่อดีตกาลและ เป็นที่เคารพนับถือสักการะและบูชาของชาวตำบลหงส์หิน.

บรรดาชาวบ้านตำบลหงส์หิน ต่างพากันเดินขึ้นบันใด 400 ขั้นเพื่อขึ้นไปสักการะเจ้าหงส์หินโพธิสัตว์ ชึ่งเป็นเจ้าครองเมืองลอ อ.จุน จ.พะเยา ในอดีต และเป็นที่ชาวบ้านเคารพนับถือจึงได้สร้างอนุสาวรีย์เจ้าหงส์หิน ไว้บนเขาสูงของหมู่บ้าน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ ที่สามารถมองเห็นตำบลลอได้ 360 องศาชึ่งตามประวัติเจ้าหงษ์หินโพธิสัตว์ เป็นเจ้าผู้ที่สืบสายมาจาก เจ้าพาราณสีในครั้งนั้น ซึ่งต่อมาเรียกว่าเวียงลอ ในยุคเดียวกันกับเชียงแสนเป็นราชธานี.

ซึ่งจะสังเกตได้จาก ศิลปะ การสร้างพระธาตุ เจดีย์และพระพุทธรูปโดย ทั่วไปเป็นแบบเชียงแสน ในสมัยพระเจ้า หงส์หิน เป็นผู้ครองนครเวียงลอนั้น พระองค์เป็นผู้ทรงธรรม ถึงวันได้รับฉายานามว่าพระโพธิสัตว์ และเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์เดียว ในยุคสุวรรณภูมิ พระองค์เรืองทั้งอำนาจและลาภยศ ที่เลื่องลือมาก และเกียรติประวัติของพระองค์ยิ่ง แห่งชาวล้านนา ตลอดเท่าทุกวันนี้ จึงทำให้เป็นที่เลื่อมใสสักการะบูชาของชาวบ้านเวียงลอ และอำเภอจุนจนถึงปัจจุบัน.

สำหรับเจ้าหงส์หิน ตามความเชื่อสามารถดลบันดาลให้ผู้ที่ขึ้นมา กราบไหว้ ขอพรตลอดจนโชคลาภซึ่งมักจะประสบผลสำเร็จกันทุก ครั้ง.